"Rose+Croix Journal" Wydanie 18

Wszystkie artykuły zawarte w tegorocznym tomie rozważają, w jaki sposób filozofia różokrzyżowców sugeruje, że osobowość duszy reprezentuje naszą indywidualną jaźń, ewoluującą podczas tej ludzkiej podróży przez czasoprzestrzeń, podczas gdy Dusza Uniwersalna jest źródłem iskry, czyli Boskiej Esencji, która jest obecna w zarówno w nas, jak i w całym stworzeniu. Prosimy również o zapoznanie się z analizą okładek, aby pogłębić swoją ocenę prezentowanych tu artykułów.

Rose Croix Cover Journal 2024

Witamy w 18. tomie "Rose+Croix Journal" !

Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze artykuły przyjęte do publikacji w Rose+Croix Journal , międzynarodowym, transdyscyplinarnym, recenzowanym czasopiśmie internetowym skupiającym się na tematach związanych z nauką, sztuką, historią, mistycyzmem i duchowością, zwłaszcza transdyscyplinarną tematy przekraczające i wykraczające poza granice różnych dziedzin nauki. Od momentu założenia w 2004 r. czasopismo zapewnia czytelnikom i badaczom materiały, które oświecają, edukują, rzucają wyzwania i inspirują.

Wolność i tolerancja: Esej na temat zasad etycznych w tradycyjnej wiedzy AMORC

Luiz Eduardo Berni, PhD: Niniejszy artykuł jest analizą motta Starożytnego i Mistycznego Zakonu Rosae Crucis (AMORC): „Największa tolerancja w ramach najściślejszej niezależności”. Jego główne znaczenie jest badane jako część Tradycyjnej Wiedzy. Analiza koncentruje się na zasadach filozoficznych, które są rozumiane w świetle niektórych elementów corpus litterarum AMORC, koncentrując się na publikacjach jego przywódców, zwanych imperatorami, jednocześnie poszukując transdyscyplinarnego dialogu poza granicami Zakonu. Stwierdzono, że realizacja motta wymaga złożonego procesu samorozwoju, a także, że wolność nie jest robieniem tego, co się chce, ale raczej prawem, które wiąże się z odpowiedzialnością za budowę lepszego świata dla wszystkich.

Szekspir - mistyczny poeta i muzyka, która leczy

Christopher Eriksson, PhD: Szekspir (1564-1616) doświadczył alchemicznego małżeństwa lub wewnętrznej komunii mistyków i wielkich poetów. Zgodnie z koncepcją dziecka-bohatera i procesem indywiduacji Carla Gustava Junga (1875-1961), Szekspir odkrył swoje lepsze Ja, „Piękną Młodość” z wczesnych sonetów, która inspiruje wspaniałe sztuki. „Mroczna dama” z późniejszych sonetów utożsamia się z personifikacją cienistej strony Szekspira. Co więcej, wiersz „Feniks i żółw” ukazuje w alegorii portret Szekspira idealnego wewnętrznego małżeństwa, które prowadzi do narodzin „Hermetycznego dziecka” alchemików i różokrzyżowców. Muzyka i słowo mówione o wydźwięku serii harmonicznej w połączeniu z neuroplastycznością mózgu i zdolnościami rozpoznawania wzorców zapewniają nowoczesne ramy naukowe dla zrozumienia tego wewnętrznego zjednoczenia i uzdrowienia. Jako takie, sonety, wiersze i sztuki są nośnikami alegorycznego idealnego wewnętrznego ślubu. Uzdrawiająca zdolność dźwięku, zwłaszcza słów i muzyki, zachęca do dalszych zastosowań i badań.

Całość i część: Związek z zasadą holograficzną

Eric Laguerre, PhD: Ten artykuł dotyczy poszukiwania możliwego znaczenia tego, w jaki sposób zasada holograficzna jest związana z koncepcją Arystotelesa, że „całość jest większa niż suma jej części”. Poszukiwanie to będzie podążać dwiema ścieżkami: jedną świecką - naukową i filozoficzną - oraz drugą, inicjacyjną, bardziej mistyczną. Obie ścieżki, ostatecznie łączące się w różnych interpretacjach, mają na celu pokazanie, że oba światy są dalekie od niekompatybilności. Intelekt i afekt to dwa światy, które, dalekie od antagonizmu, są ze sobą powiązane i powinny być lepiej zbadane, aby na przykład uczynić naukę i duchowość kompatybilnymi.

Przetrwanie świadomości i przewidywanie życia pozagrobowego w oparciu o aktualną fizykę

Dirk K. F. Meijer PhD: Niniejszy artykuł zwraca szczególną uwagę na połączenie pola uniwersalnej świadomości i naszego osobistego mózgu w odniesieniu do potencjalnego życia pozagrobowego i postuluje toroidalną przestrzeń roboczą horyzontu zdarzeń mózgu, która umożliwia symetryczny 4-wymiarowy (4-D) do 3-wymiarowego (3-D) kwantowego strumienia informacji i holograficznej integracji pamięci osobistej.

Korzyści zdrowotne wynikające z wykrywania bioluminescencji

Brian Rose: Bioluminescencja odnosi się do fascynującego zjawiska emisji światła przez organizmy żywe. Natomiast biofotony to wewnętrznie generowane fotony, które są stale uwalniane jako emisje powierzchniowe. Niektóre zaburzenia (takie jak cukrzyca, niedowład połowiczy, protoporfiria lub przeziębienie), a nawet intencja mózgowa/relaksacja (aktywność mózgu/medytacja), wydają się wpływać na ultra-słabą emisję fotonów (UPE), o czym donosi literatura medyczna. Popularność obrazowania bioluminescencyjnego (BLI) gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniej dekady, co było niezwykle pomocne w rozwoju dziedziny biomedycyny, w tym neurologii, onkologii, wirusologii i immunologii, przy użyciu instrumentów możliwych dzięki technologii BLI. Zapotrzebowanie na łatwe w użyciu, niedrogie, szeroko dostępne i przenośne narzędzia do diagnostyki kwasów nukleinowych zostało uwypuklone przez pandemię SARS-CoV-2 (wirusa COVID-19).

Budzenie pamięci muzycznej seniorów z demencją w domu spokojnej starości

Christopher Eriksson, PhD: W artykule opisano grupowy program muzyczny dla mieszkańców domu spokojnej starości w Ontario w Kanadzie, którego celem było rozbudzenie pamięci muzycznej seniorów z demencją. Program jest zgodny z praktykami muzykoterapii opartej na dowodach naukowych oraz zasadami i celami psychospołecznymi opieki skoncentrowanej na osobie i adlerowskiej terapii grupowej. Zaangażowany quasi-mistyczny artyzm i zalecenia Adlera dla moderatorów i terapeutów są postrzegane jako integralne elementy ożywienia indywidualnego „ja”, które zostało ukryte u osób z demencją. Anegdotyczne dowody z tego badania potwierdzają wcześniejsze ustalenia Olivera Sacksa wraz z najnowszymi badaniami medycznymi, że muzykoterapia powinna być uważana za niezbędny dodatek do innych form terapii w opiece nad pamięcią zarówno w warunkach instytucjonalnych, jak i prywatnych.