Zakon w Polsce

Różokrzyż - historia i struktura w Polsce

Zakon różokrzyżowców A.M.O.R.C. został powołany w Polsce przez Najwyższą Radę A.M.O.R.C. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w grudniu 1936 roku.

Następnie, działalność została wznowiona po drugiej wojnie światowej i prowadzona była aż do 1956 roku, to jest do momentu aresztowania jego kierownictwa pod zarzutem współpracy z wrogim mocarstwem i przejęcia archiwów przez ówczesne służby specjalne.

Obecnie, stowarzyszenie różokrzyżowców A.M.O.R.C. działa oficjalnie w Polsce od lutego 1992 roku.

A.M.O.R.C. - Polska jest stowarzyszeniem o charakterze filozoficznym, gdzie istotą postępowania jest analizowanie rozumowania największych filozofów. Jego działalność jest ukierunkowana na:

  • metody wdrażania dyscypliny duchowej przez regularne ćwiczenia i medytacje dotyczące praw istniejących w otaczającym nas świecie;
  • światopogląd otwarty na pracę nad sobą dla swojego dobra i innych;
  • spotkanie ludzi podobnie myślących, pasjonujących się tajemnicami istnienia.

W Polsce nie istnieje jeszcze ośrodek zwany "Wielką Lożą". Jurysdykcją Języka Polskiego zawiaduje Administrator. Działalność A.M.O.R.C. jest jawna; natomiast administracja nie może ujawnić nazwisk swych członków bez ich zgody.

Obecna struktura

A.M.O.R.C. - Polska może zaliczyć na swoje konto:

  • rozpoczęcie dwunastego stopnia przez kilkunastu polskich członków;
  • wykształcenie grupy Członków o wysokim stopniu zaawansowania w studiach i umiejętności ich zastosowania;
  • pełne wyposażenie miejsca spotkań;
  • działalność Struktur Terenowych;
  • obecność w mediach: PAP Tarnów, cykl w Wiedzy Tajemnej (z wyjątkiem kłamliwej informacji dotyczącej A.M.O.R.C., zamieszczonej przez ten tytuł bez konsultacji z nami), Nieznany Świat oraz strona www;
  • przygotowywany program wydawniczy.

W Polsce czynnie działa kilka struktur terenowych, w tym trzy Pronaos ulokowane w Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Działalność A.M.O.R.C. jest finansowana ze składek swych członków. Zakon posiada ośrodki kulturalne i naukowe, posiadłości ziemskie, gdzie członkowie mogą spędzić w samotności kilka dni na rozważaniach, bądź celem odprężenia. Dla przykładu: w Paryżu znajduje się Salon, gdzie odbywają się wystawy malarstwa i rzeźby, a w San Jose (Kalifornia) Zakon posiada duże posiadłości zwane ogólnie Rosicrucian Park (np. Muzeum Egipskie).

„Adept rozmawia najchętniej z Adeptem. Święty krąg jest zakreślony wokół niego, a dostęp mają jedynie wybrani. Braterstwo żywiołów poświęconych dopuszcza wszystkich tych, którzy są godni, a ci którzy są wyłączeni sami są sobie winni.”

Elbert Hubbard, Różokrzyżowiec