Publikacje

Publikacje Zakonu i ich fragmenty.

Witamy w 18. tomie "Rose+Croix Journal" !

Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze artykuły przyjęte do publikacji w Rose+Croix Journal , międzynarodowym, transdyscyplinarnym, recenzowanym czasopiśmie internetowym skupiającym się na tematach związanych z nauką, sztuką, historią, mistycyzmem i duchowością, zwłaszcza transdyscyplinarną tematy przekraczające i wykraczające poza granice różnych dziedzin nauki. Od momentu założenia w 2004 r. czasopismo zapewnia czytelnikom i badaczom materiały, które oświecają, edukują, rzucają wyzwania i inspirują.

Nowe Alchemiczne Gody Christiana Rosenkreutza 1616 - 2016

Fama Fraternitatis, Manifest wydany w 1614 r., szczegółowo wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób, przemierzywszy świat w poszukiwaniu największych ówczesnych erudytów, powołałem Zakon Różo-Krzyża. Skupiający początkowo kilku członków, biegłych w hermetyzmie, alchemii i kabale, z czasem rozwinął się i przetrwał do naszych czasów. Jako jego założyciel, nieprzerwanie czuwałem nad jego rozwojem, raz z płaszczyzny duchowej, raz będąc inkarnowanym tu, na Ziemi.

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis

W 1614 roku różokrzyżowcy porzucili anonimowość, publikując dzieło zatytułowane Fama Fraternitatis. Cztery wieki później, my - przedstawiciele Najwyższej Rady Starożytnego i Mistycznego Zakonu Różo-Krzyża - wzywamy mężczyzn i kobiety dobrej woli, by dołączyli do nas i podjęli działania zmierzające do pogodzenia ludzkości z nią samą, z naturą i z Najwyższą Istotą. Dlatego umieszczamy niniejsze Appellatio pod auspicjami duchowości, humanizmu i ekologii.

Lojalność - Wierność - Wdzięczność

Lojalność, wierność, wdzięczność: trzy zalety do rozwinięcia, trzy zasady do stosowania, trzy idee do zgłębienia, lecz jeden duch! Oby te zalety kierowały wami przez całe wasze życie i obyście mieli kontakt wyłącznie z osobami, które je posiadają. A jeśli tak być nie może, obyście zatem mieli dosyć przenikliwości, siły i mądrości, aby się ochronić.

Wydarzenia 2009 - Śladami pracowni alchemicznych

Ślady pracowni alchemicznych i znajdują się w Collegium Maius UJ i w Muzeum Farmacji w Krakowie. Przy tej okazji przybliżono legendarne postaci (czy na pewno legendarne?) takie jak M Sędziwoja i Mistrza Twardowskiego, którego to pracownia miała znajdować w jaskini skały Rynku Podgórskiego na powierzchni której stoi obecnie Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Józefa.

Positio Fraternitatis Rosae Crucis

W pierwszym roku trzeciego tysiąclecia, wobec Boga wszystkich ludzi i całego życia, my, posłowie najwyższej Rady różokrzyżowego Bractwa, osądziliśmy, że nadeszła godzina zapalenia czwartej Pochodni R+C, celem ujawnienia naszego stanowiska wobec aktualnej sytuacji Ludzkości i wydobycia na światło dzienne gróźb, jakie nad nią ciążą, jak również nadziei, jakie w niej pokładamy.