Starożytny i Mistyczny Zakon Różo-Krzyża

A.M.O.R.C. (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis)

Zakon A.M.O.R.C. znany był niegdyś pod łacińską nazwą "Antiquus Arcanus Ordo Rosae Rubae et Aurae Crucis". Jest On światową, tradycyjną organizacją inicjatyczną, która źródła swych nauk czerpie z przekazu wiedzy starożytnych, szczególnie z okresu XVIII dynastii (starożytny Egipt), wzbogacanej kolejno pracami uczonych i mistyków następnych epok. Tematy poruszane w naukach A.M.O.R.C. dotyczą zarówno nauk przyrodniczych i fizycznych (w tym świadomość i podświadomość ), jak i praw rządzących światem metafizycznym ( ezoteryka i mistyka ). Zawierają również liczne eksperymenty, których celem jest rozwijanie zdolności psychicznych człowieka.

Ogólnie więc - A.M.O.R.C. jest szkołą filozoficzną, której studia obejmują zarówno materialny jak i niematerialny aspekt ludzkiego bytu.

Obecnie Różokrzyż rozprzestrzenił się na cały świat. Posiada międzynarodowe centrum, a jego liczne ośrodki podległe prawu krajów gdzie mają swoją siedzibę obejmują, niezależnie od granic państwowych, tereny, na których używa się tego samego języka. W ten sposób istnieje strefa języka francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, itd. Każdy ośrodek jest określany jako „Wielka Loża”, i podlega władzy Wielkiego Mistrza, wybieranego jednogłośnie przez członków Najwyższej Rady A.M.O.R.C.

Nauki, które A.M.O.R.C. oddaje do dyspozycji swoich członków mają formę monografii wysyłanych im co miesiąc. Nie mają one charakteru dogmatycznego. Są jedynie proponowane, ale w żadnym przypadku nie narzucane członkom (jak np. reinkarnacja ). Każdy, w każdej chwili, pozostaje wolny, by przyjąć lub odrzucić podane wyjaśnienia dotyczące studiowanych praw i zasad. Ponadto, Różokrzyżowcy mają pełną swobodę odnośnie swego członkostwa w A.M.O.R.C. Gdy tego zapragną mogą położyć kres swojej afiliacji, jednak w takim przypadku muszą zwrócić do siedziby Zakonu wszystkie otrzymane w czasie swego członkostwa monografie.

Jeśli odczujesz wewnętrzną potrzebę dowiedzenia się czegoś więcej na temat A.M.O.R.C., zapraszamy Cię do zapoznania się z broszurą „Kształtowanie Życia” , która opisuje życie takie, jak go widzi filozof i mistyk różokrzyża, oraz napisania na poniższy adres skrytki pocztowej. Warunkiem kandydowania do A.M.O.R.C. jest zainteresowanie mistycyzmem oraz ukończone 18 lat.

Mam zamiar starać się o członkostwo w A.M.O.R.C.