8. Jak przystępować do A.M.O.R.C.?

Warunkiem przyjęcia do A.M.O.R.C. jest zainteresowanie mistycyzmem oraz ukończone 18 lat.

Członkostwo zwyczajne

Jeśli, po przeczytaniu tej broszury odczujesz czytelniku pragnienie zostania członkiem Antycznej i Mistycznej Konfraterni Różo-Krzyża wypełnij załączoną deklarację egzemplarza „Szkoły życia” z formularzem wpisowym i prześlij na nasz adres wraz z opłaconym wpisowym oraz opłata za okres trzech miesięcy. Więcej informacji po wybraniu poniższego odnośnika.

A. M. O. R. C.
skr. poczt. 67
30-104 Kraków-45

MAM ZAMIAR STARAĆ SIĘ O CZŁONKOSTWO W ZAKONIE A.M.O.R.C.

Członkostwo stowarzyszone

Jeśli twój współmałżonek lub członek twojej rodziny zamieszkały pod tym samym adresem, chciałby również zostać różokrzyżowcem, istnieje możliwość członkostwa stowarzyszonego.

W tym przypadku będziecie uznawani jako pełnoprawni członkowie Zakonu, lecz otrzymacie tylko jeden zestaw monografii i zasadniczo po jednym egzemplarzu wszystkich otrzymywanych dokumentów w ramach nauki w A.M.O.R.C.

Zaletą takiego członkostwa są mniejsze opłaty niż w wypadku dwóch członków zwyczajnych. Tak więc często się zdarza, że przyjaciele, członkowie rodziny lub współmałżonkowie zapisują się w tym samym czasie jako członkowie zwyczajni, by móc mieć możliwość pełnego dysponowania dokumentami i studiować je w najlepszych możliwie warunkach.

W przypadku, gdybyście zdecydowali się na członkostwo stowarzyszone, należy wypełnić po jednej ankiecie członkowskiej i wysłać je z listem wyjaśniającym rodzaj członkostwa, jak również z informacją, do kogo z tych dwóch osób mają być wysyłane dokumenty. Nie należy zapomnieć o dołączeniu dowodu wpłaty i wpisowego, jak również opłaty za okres minimum 6 miesięcy. Jeśli po przeanalizowaniu, podanie o przyjęcie zostanie zaakceptowane, otrzymacie karty członka, a później pierwszą wysyłkę monografii. W ten sposób zaczyna się pobieranie nauki, która w zależności od waszej motywacji i wytrwałości może trwać całe życie. W przypadku, gdy kandydatura jest odrzucona, wpisowe i opłaty są zwracane.

Różokrzyż: tradycyjny symbol A.M.O.R.C.

W tym symbolu złoty krzyż symbolizuje ciało fizyczne człowieka oraz próby życia ziemskiego, czerwona róża w środku przedstawia duszę, jej stopniowy rozkwit podczas inkarnacji (wcieleń).

Całkowita niezależność

Podkreślamy fakt, że każdy członek A.M.O.R.C. może w każdej chwili i bez żadnych zastrzeżeń zrzec się swego członkostwa. W takim przypadku należy zwrócić wszystkie otrzymane monografie. Od tego momentu powinien on zachować w tajemnicy wszystko to, co poznał jako członek A.M.O.R.C., czy to w czasie różnych zebrań czy też w trakcie indywidualnej pracy. Jest to moralny obowiązek każdego różokrzyżowca podającego się do dymisji. Jednak nieliczni są ci, którzy rezygnują po zapoznaniu się z dobrodziejstwami przynależności do Zakonu, który od zawsze poświęca się pracy nad najwyższymi ideałami i ewolucją kulturalną i duchową ludzkości.

Od kiedy Zakon istnieje, dokonywał zawsze starannego doboru swych członków. Jeśli dzisiaj publikujemy tę broszurę, to jedynie w celu poinformowania o tym, czym jest, jak i czym nie jest A.M.O.R.C. Z drugiej strony, jego dostojnicy oraz członkowie są przekonani, że obecna epoka jest znacząca dla rodzaju ludzkiego. Przytaczając słynne zdanie Andre Malraux, prawdą jest, że „XXI wiek będzie duchowym lub nie będzie go wcale” lub jak mówią od dawna Różokrzyżowcy „Era Wodnika ujrzy panowanie Poznania lub Apokalipsy bez odwołania”. Dlatego A.M.O.R.C. wkłada wiele wysiłku, by uczulić świat na mistycyzm i przedstawiać tradycyjne nauki inicjatyczne, które oddaje do dyspozycji tym, którzy poszukują więcej światła.

Przed zamknięciem tej broszury i ewentualnym podjęciem przez was decyzji chcemy podkreślić, że mistycyzm nie jest drogą łatwą i wskazany jest wyłącznie dla szczerych i upartych poszukiwaczy. Nie ma róży bez kolców, a krzyż jest ciężki do niesienia. Niech się Wam nie wydaje, że przynależność do Zakonu uczyni z was Mistrza w parę miesięcy lub uwolni od prób, tak istotnych dla ludzkiej egzystencji. Ścieżka, która prowadzi do Wiedzy zawsze była stroma, kręta i pełna przeciwności, lecz ona istnieje i może po niej przejść ten, kto aspiruje, by się wznieść ku lepszemu zrozumieniu praw swego własnego istnienia. Pod tym względem należy mieć głębokie motywacje oparte na szczerej chęci życia w lepszej harmonii z samym sobą i swym otoczeniem.

Bez względu na fakt, czy zostaną Państwo członkami Antycznej i Mistycznej Konfraterni Różo-Krzyża czy nie, życzymy z głębi serca, by ideał, w który Państwo wierzą, uczynił z nich instrument Powszechnego Pokoju. Stary i Mistyczny Zakon Różo-Krzyża nazywany jest również „Zakonem Różo-Krzyża” A.M.O.R.C. Jedna i druga nazwa wskazują tę samą organizację i cała korespondencja ma być kierowana na powyższy adres.