Zakon A.M.O.R.C.

Jak starać się o wpisanie w poczet członków A.M.O.R.C.?

Czynności jakie należy wykonać by Twoja kandydatura została rozważona:

UWAGA: Możesz też napisać zwykły list (pocztą tradycyjną lub elektroniczą), że chcesz przystąpić do Zakonu. Wyślemy Ci wtedy formularze drogą pocztową.