Członkowstwo w Zakonie

Opłaty

Zakon A.M.O.R.C. nie ma i nigdy nie będzie miał charakteru dochodowego. A.M.O.R.C. oprócz swego olbrzymiego, silnego, duchowego wymiaru, ma także swój wymiar fizyczny, którego obsługa wymaga środków finansowych. Z tego względu Zakon zaspokaja swe własne potrzeby, co czyni dzięki opłatom od swych członków. Należy to dobrze zrozumieć, a jeśli masz jakieś wątpliwości, powinieneś powrócić do lektury broszury "Kształtowanie Życia" lub napisać do nas.