Opłaty

Zakon A.M.O.R.C. nie ma i nigdy nie będzie miał charakteru dochodowego. A.M.O.R.C. oprócz swego olbrzymiego, silnego, duchowego wymiaru, ma także swój wymiar fizyczny, którego obsługa wymaga środków finansowych. Z tego względu Zakon zaspokaja swe własne potrzeby, co czyni dzięki opłatom od swych członków. Należy to dobrze zrozumieć, a jeśli masz jakieś wątpliwości, powinieneś powrócić do lektury broszury "Kształtowanie Życia" lub napisać do nas.

Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej A.M.O.R.C.

Wpłaty wpisowego i opłat należy dokonać najlepiej przy pomocy blankietu pocztowego przeznaczonego na wpłaty na rzecz rachunku bankowego. Należy pamiętać, że wielkości te są stosunkowo - w porównaniu z innymi krajami - niskie i dostosowane do polskich warunków. Oto wielkości wpisowego i opłat:

Okres KWOTA KWOTA dla osoby 
stowarzyszonej*
Wpisowe + 3-miesięczny okres kandydacki 70,00+3x60,00 PLN 35,00+3x30,00 PLN  
Opłata wstępna razem: 250,00  PLN 125,00 PLN  
Opłata miesięczna 60,00 PLN 30,00 PLN  
Opłata kwartalna 180,00 PLN 90,00 PLN  
Opłata półroczna 360,00 PLN 180,00 PLN  
Opłata roczna 720,00 PLN 360,00 PLN  
Dodatkowa opłata roczna za list polecony 70,00 PLN n.d.  
Dodatkowa opłata roczna za list zagraniczny 70,00 PLN n.d.  

(*) osoba stowarzyszona - 2-ga osoba (rodzina) mieszkająca pod tym samym adresem.

Konto

Dane potrzebne do poprawnego dokonania wpłaty (wypełnienia blankietu):

Dokładna nazwa rachunku: Fundacja A.M.O.R.C.

Nazwa banku:BANK PEKAO

Numer rachunku (konta): 93 1240 4533 1111 0011 0972 0374

SWIFT: PKOPPLPW