6. Statut A.M.O.R.C.

We wszystkich krajach świata, w których może rozwijać w sposób nieskrępowany swe działania, A.M.O.R.C. jest uznawany jako organizacja o celach niedochodowych.

W istocie, nie ma i nie będzie miał charakteru komercyjnego. Nauki Różo-Krzyża nie są sprzedawane w formie książek i nie mogą być kupione pod jakąkolwiek postacią. Jak każde stowarzyszenie kulturalne czy konfraternia, Zakon musi zaspokajać swe własne potrzeby, co czyni dzięki rocznym opłatom swych członków. Pomimo znacznych kosztów wynikających z nauczania indywidualnego (utrzymanie dużego sekretariatu, koszty przesyłek pocztowych, korespondencja, drukarnia itd.), opłata roczna pozostaje umiarkowana. Może być ponadto wpłacana w ratach półrocznych lub nawet kwartalnych.

We wszystkich strefach, każda Wielka Loża, oprócz struktury administracyjnej niezbędnej dla swego działania, posiada bratnie struktury (Loże, Kapituły, Pronaosy), ośrodki kulturalne i posiadłości ziemskie, gdzie członkowie Zakonu mogą spędzić w samotności kilka dni na rozważaniach lub też odprężyć się w kręgu rodziny czy przyjaciół. W Paryżu znajduje się nawet Salon, gdzie odbywają się wystawy malarstwa i rzeźby. Jest rzeczą oczywistą, że utrzymanie tych wszystkich budynków oraz finansowanie działalności A.M.O.R.C. dla dobra kultury i potrzeb duchowych, pociąga za sobą ogromne koszty. Celem rocznych składek jest umożliwienie A.M.O.R.C. pokrycie swych potrzeb finansowych, by dobrze prowadzić swą duchową misję.