5. Wtajemniczenie Różo-Krzyża

Wszystkie stopnie nauczania różokrzyżowego poprzedza specjalna monografia poświęcona rytuałowi wtajemniczenia, którą każdy wykonuje samodzielnie.

Oprócz tej osobistej inicjacji, można udać się do jednej z lóż A.M.O.R.C. i uczestniczyć w ceremonii wtajemniczenia w obecności innych kandydatów, co stanowi symboliczne przygotowanie do stopnia, który zaczyna się studiować. Ceremonia ta odbywa się z zachowaniem tradycyjnej surowości, tak jak dokonywała się kiedyś w świątyniach misteriów. Nie wdając się w rozważania mistyczne, ze względu na brak miejsca w tej informacyjnej broszurze, powiemy jedynie, że cel wszystkich rytuałów wtajemniczenia Różo-Krzyża pozwala jego członkom lepiej uświadomić sobie ich własny wewnętrzny wymiar.

Ksztaltowanie_zycia_011.png

Ten tradycyjny symbol przedstawia naturę inicjacji różokrzyżowej i cel nauczania szerzonego przez A.M.O.R.C. Jego pełne znaczenie stanowi część wiedzy przekazywanej wszystkim różokrzyżowcom.

Rytuały różokrzyżowe nie mają nic wspólnego z praktykami magicznymi, gdyż A.M.O.R.C. nigdy nie uczył, ani nie pochwalał takich praktyk, co więcej stanowczo się im przeciwstawia, gdyż jego oficerowie wiedzą z doświadczenia, że magia ma swe korzenie w przesądach, które pod każdą formą i pod każdym względem rodzą fanatyzm i niewiedzę. Tymczasem tradycja Różo-Krzyża jest drogą wolności i poznania. Z tego tytułu wszystko co składa się na jego nauczanie lub na jego inicjacje ma tylko jeden cel: zwrócić człowiekowi to co mu się należy a mówiąc inaczej wrócić mu umiejętność opanowania praw, które zawsze rządziły Życiem.

Aspekt inicjatyczny A.M.O.R.C. mieści się więc w celach kulturalnych i duchowych, które dla siebie przyjął. Nauka, którą głosi, jest na miarę tego, co każdy różokrzyżowiec jest zdolny zrozumieć i zastosować w swym życiu, gdyż mając dostęp do najczystszego ezoteryzmu, pozostaje panem samego siebie, wolnym w swych myślach i czynach.