Witamy w 18. tomie "Rose+Croix Journal" !

Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze artykuły przyjęte do publikacji w Rose+Croix Journal , międzynarodowym, transdyscyplinarnym, recenzowanym czasopiśmie internetowym skupiającym się na tematach związanych z nauką, sztuką, historią, mistycyzmem i duchowością, zwłaszcza transdyscyplinarną tematy przekraczające i wykraczające poza granice różnych dziedzin nauki. Od momentu założenia w 2004 r. czasopismo zapewnia czytelnikom i badaczom materiały, które oświecają, edukują, rzucają wyzwania i inspirują.

Na przestrzeni lat do sukcesu tego czasopisma przyczyniło się wiele osób na całym świecie, w tym nasi autorzy, recenzenci, redaktorzy, tłumacze, korektorzy i, co najważniejsze, każdy czytelnik czasopisma Rose+Croix . Dziękuję wszystkim bardzo za udział!

W numerze tym znajdują się następujące artykuły:

„Wolność i tolerancja: esej o zasadach etycznych w tradycyjnej wiedzy AMORC”, dr Luiz Eduardo Berni

„Szekspir, poeta mistyczny i muzyka, która leczy” autorstwa dr Christophera Erikssona

„Całość i część: związek z zasadą holograficzną”, dr Eric Laguerre

„Przetrwanie świadomości i przewidywanie życia pozagrobowego w oparciu o aktualną fizykę” dr Dirka KF Meijera

„Korzyści zdrowotne wynikające z wykrywania bioluminescencji” autorstwa Briana Rose

W sekcji „Prądy”:

„Budzenie pamięci muzycznej seniorów z demencją w domu spokojnej starości” dr Christophera Erikssona

Mamy nadzieję, że artykuły zawarte w tym tomie zainspirują Państwa do kontemplacji tematów rozpatrywanych w nowatorski sposób i docenienia ich mistycznego znaczenia.

Najpierw dr Luiz Berni w swoim artykule „Wolność i tolerancja” analizuje motto Starożytnego i Mistycznego Zakonu Rosae Crucis („Największa tolerancja w ramach najściślejszej niezależności”) i jego związek z Tradycyjną Wiedzą, podkreślając jednocześnie ważne rozróżnienie między niezależnością a wolnością w zakresie zasad etycznych. Dr Berni pisze: Realizacja motta wymaga złożonego procesu samorozwoju. Polega na samokrytyce, podczas której członkowie sami, przed lustrem własnej świadomości, w samotności swojego prywatnego Sanctum, w okresach internalizacji i medytacji, oceniają swoje zachowanie.

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentować dwa artykuły dr Christophera Erikssona. Pierwsza analizuje sonety Williama Szekspira (1564 – 1616) oraz Hamleta (ok. 1660) w świetle pism mistycznych, takich jak Chymiczne zaślubiny Christiana Rosenkreutza (Andreae 1616), stosując jednocześnie zasady muzyczne. Ponadto w sekcji „Aktualne” jego artykuł „Przebudzenie pamięci muzycznej seniorów z demencją w domu spokojnej starości” przedstawia badania podstawowe i zawiera odniesienia do skuteczności stosowania muzykoterapii jako niezbędnego uzupełnienia opieki nad pamięcią u osób starszych.

W książce „The Whole and the Part: A Link to the Holographic Principle” dr Eric Laguerre oferuje nam wgląd w to, w jaki sposób rzeczy, które wydają się całe, zależą od swoich części, wykorzystując naukę do wyjaśnienia zasady holograficznej. Pokazuje także zastosowanie tej zasady w naszych studiach mistycznych. Dr Laguerre pisze: „W AMORC poszukiwanie Jednego, Całości zależy od aspiracji każdego z nas i jest w równym stopniu poszukiwaniem twórczej zasady, transcendentalnej moralności lub wyższych cnót, ponieważ może to być poszukiwanie własnego „ja” w głębi naszej psychiki i człowieczeństwa.”

Ponadto emerytowany profesor dr Dirk KF Meijer oferuje czytelnikom artykuł „Survival of Consciousness and the Anticipation of an Afterlife as Based on Current Physics”. Artykuł dr Meijera przedstawia argument na rzecz potencjalnego życia pozagrobowego poprzez zastosowanie naszego obecnego rozumienia fizyki kwantowej, ze szczególnym odniesieniem do teorii holograficznej i tego, w jaki sposób nasze mózgi są „kierowane przez pole energii punktu zerowego (ZPF) – pochodzące z fal pilotujących, które wspierają świadomości nawet przy braku aktywności neuronów, jak to ma miejsce w przypadku doświadczeń bliskich śmierci (NDE).” Artykuł dr Meijera spekuluje, że świadomość indywidualna nie tylko otrzymuje inteligencję od świadomości uniwersalnej, ale także że wnosimy do niej wkład „poprzez dwukierunkowy przepływ informacji”. Innymi słowy, jak podsumowuje, „wszyscy jesteśmy osadzeni w większym polu świadomości, co ma głębokie implikacje dla etyki w połączonym świecie”.

Na koniec Brian Rose przedstawia przegląd ciągłych badań nad biofotonami i wykrywaniem bioluminescencji w szerokim zakresie zastosowań, które mogą być korzystne dla zdrowia ludzkiego. „Testy genowe, wykrywanie interakcji białko-białko, badania nad lekami, zarządzanie higieną, monitorowanie zanieczyszczeń i obrazowanie in vivo to tylko kilka z wielu zastosowań wykrywania bioluminescencji, które mogą lepiej badać stany chorobowe u ludzi” – pisze Rose. Artykuł ten ujawnia także znaczenie medytacji i potrzebę dalszych badań nad technikami umysłu i ciała, szczególnie w odniesieniu do nauk różokrzyżowców.

Wszystkie artykuły zawarte w tegorocznym tomie rozważają, w jaki sposób filozofia różokrzyżowców sugeruje, że osobowość duszy reprezentuje naszą indywidualną jaźń, ewoluującą podczas tej ludzkiej podróży przez czasoprzestrzeń, podczas gdy Dusza Uniwersalna jest źródłem iskry, czyli Boskiej Esencji, która jest obecna w zarówno w nas, jak i w całym stworzeniu. Prosimy również o zapoznanie się z analizą okładek, aby pogłębić swoją ocenę prezentowanych tu artykułów.

Wszystkie te artykuły poruszają różne obszary tematyczne, a także tematy transdyscyplinarne, które poszerzają naszą wiedzę na temat otaczających nas praw naturalnych. Streszczenia każdego z artykułów są publikowane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim i hiszpańskim.

Na stronie internetowej czasopisma znajdują się także narzędzia do wyszukiwania rozpraw doktorskich, linki do badań, dokumenty archiwalne Zakonu Różokrzyżowców, AMORC oraz wskazówki dotyczące przesyłania artykułu. Termin nadsyłania czasopisma Rose+Croix upływa 15 maja w przypadku wydania rocznego w następnym roku; zachęca się jednak autorów do przesyłania swoich artykułów do procesu recenzji, gdy tylko będą gotowe. Zarówno członkowie Różokrzyżowców, jak i osoby niebędące członkami, proszeni są o przesyłanie artykułów do rozpatrzenia.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu wolontariuszy pracujących nad czasopismem Rose+Croix Journal , daj nam znać, wysyłając e-mail na adres [email protected]. Wszystkie obszary i poziomy specjalizacji są mile widziane.

Jeszcze raz dziękuję za przeczytanie Rose+Croix Journal – zapraszamy!

Z poważaniem,

Claudio Mazzucco

Claudio Mazzucco,
redaktor naczelny