Wolność i tolerancja: Esej na temat zasad etycznych w tradycyjnej wiedzy AMORC

Luiz Eduardo Berni, PhD: Niniejszy artykuł jest analizą motta Starożytnego i Mistycznego Zakonu Rosae Crucis (AMORC): „Największa tolerancja w ramach najściślejszej niezależności”. Jego główne znaczenie jest badane jako część Tradycyjnej Wiedzy. Analiza koncentruje się na zasadach filozoficznych, które są rozumiane w świetle niektórych elementów corpus litterarum AMORC, koncentrując się na publikacjach jego przywódców, zwanych imperatorami, jednocześnie poszukując transdyscyplinarnego dialogu poza granicami Zakonu. Stwierdzono, że realizacja motta wymaga złożonego procesu samorozwoju, a także, że wolność nie jest robieniem tego, co się chce, ale raczej prawem, które wiąże się z odpowiedzialnością za budowę lepszego świata dla wszystkich.