"Rose+Croix Journal"

W duchu swobodnych dociekań filozoficznych, które charakteryzowały renesans i oświecenie, Rose+Croix Journal jest międzynarodowym, interdyscyplinarnym, transdyscyplinarnym, recenzowanym czasopismem internetowym, które skupia się na tematach związanych z naukami ścisłymi, historią, sztuką, mistycyzmem i duchowością, zwłaszcza tematach interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych dociekaniach, które przekraczają granice różnych dziedzin nauki. Tematy te mogą dotyczyć każdej z dziedzin sztuki i nauki i/lub innych rozwijających się dziedzin ludzkiego wysiłku.

The Rose+Croix Journal poszukuje artykułów do kolejnego wydania online. Termin nadsyłania prac upływa 15 maja, jednak autorzy są zachęcani do przesyłania swoich prac do procesu peer-review, jak tylko będą gotowe. Zarówno członkowie Różo-Krzyża jak i osoby nie będące członkami są zaproszone do składania prac do rozpatrzenia.

Pełny opis wymagań stawianych referatom można znaleźć w naszych Wytycznych do zgłaszania referatów.

Pytania można również kierować do Redaktora Naczelnego.

 

"Rose+Croix Journal" Wydanie 18

Wszystkie artykuły zawarte w tegorocznym tomie rozważają, w jaki sposób filozofia różokrzyżowców sugeruje, że osobowość duszy reprezentuje naszą indywidualną jaźń, ewoluującą podczas tej ludzkiej podróży przez czasoprzestrzeń, podczas gdy Dusza Uniwersalna jest źródłem iskry, czyli Boskiej Esencji, która jest obecna w zarówno w nas, jak i w całym stworzeniu. Prosimy również o zapoznanie się z analizą okładek, aby pogłębić swoją ocenę prezentowanych tu artykułów.

"Rose+Croix Journal" Wydanie 17

Wszystkie prace zawarte w tegorocznym tomie rozważają na swój sposób, w jaki sposób dusza reprezentuje istotną część naszego indywidualnego "ja", gdy rozwija się ono w ludzkiej podróży przez czasoprzestrzeń. Proszę koniecznie zapoznać się z analizą okładki książki Johna Williama Waterhouse'a "The Soul of the Rose" (1908), aby pogłębić swoją ocenę i koncepcję prezentowanych tu prac.