"Rose+Croix Journal"

W duchu swobodnych dociekań filozoficznych, które charakteryzowały renesans i oświecenie, Rose+Croix Journal jest międzynarodowym, interdyscyplinarnym, transdyscyplinarnym, recenzowanym czasopismem internetowym, które skupia się na tematach związanych z naukami ścisłymi, historią, sztuką, mistycyzmem i duchowością, zwłaszcza tematach interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych dociekaniach, które przekraczają granice różnych dziedzin nauki. Tematy te mogą dotyczyć każdej z dziedzin sztuki i nauki i/lub innych rozwijających się dziedzin ludzkiego wysiłku.

Przejdź do Archiwum.

The Rose+Croix Journal poszukuje artykułów do kolejnego wydania online. Termin nadsyłania prac upływa 15 maja, jednak autorzy są zachęcani do przesyłania swoich prac do procesu peer-review, jak tylko będą gotowe. Zarówno członkowie Różo-Krzyża jak i osoby nie będące członkami są zaproszone do składania prac do rozpatrzenia.

Pełny opis wymagań stawianych referatom można znaleźć w naszych Wytycznych do zgłaszania referatów.

Pytania można również kierować do Redaktora Naczelnego.

 

Rose Croix Cover Journal 2023.jpg

"Rose+Croix Journal" Wydanie 17

Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze prace przyjęte do publikacji w Rose+Croix Journal, międzynarodowym, transdyscyplinarnym, recenzowanym czasopiśmie internetowym, które skupia się na tematach związanych z naukami ścisłymi, sztuką, historią, mistycyzmem i duchowością, a zwłaszcza na tematach transdyscyplinarnych, które przekraczają granice różnych dziedzin nauki. Od momentu założenia w 2004 roku, czasopismo dostarcza czytelnikom i badaczom materiały, które oświecają, edukują, stawiają wyzwania i inspirują.