Szekspir - mistyczny poeta i muzyka, która leczy

Christopher Eriksson, PhD: Szekspir (1564-1616) doświadczył alchemicznego małżeństwa lub wewnętrznej komunii mistyków i wielkich poetów. Zgodnie z koncepcją dziecka-bohatera i procesem indywiduacji Carla Gustava Junga (1875-1961), Szekspir odkrył swoje lepsze Ja, „Piękną Młodość” z wczesnych sonetów, która inspiruje wspaniałe sztuki. „Mroczna dama” z późniejszych sonetów utożsamia się z personifikacją cienistej strony Szekspira. Co więcej, wiersz „Feniks i żółw” ukazuje w alegorii portret Szekspira idealnego wewnętrznego małżeństwa, które prowadzi do narodzin „Hermetycznego dziecka” alchemików i różokrzyżowców. Muzyka i słowo mówione o wydźwięku serii harmonicznej w połączeniu z neuroplastycznością mózgu i zdolnościami rozpoznawania wzorców zapewniają nowoczesne ramy naukowe dla zrozumienia tego wewnętrznego zjednoczenia i uzdrowienia. Jako takie, sonety, wiersze i sztuki są nośnikami alegorycznego idealnego wewnętrznego ślubu. Uzdrawiająca zdolność dźwięku, zwłaszcza słów i muzyki, zachęca do dalszych zastosowań i badań.