Całość i część: Związek z zasadą holograficzną

Eric Laguerre, PhD: Ten artykuł dotyczy poszukiwania możliwego znaczenia tego, w jaki sposób zasada holograficzna jest związana z koncepcją Arystotelesa, że „całość jest większa niż suma jej części”. Poszukiwanie to będzie podążać dwiema ścieżkami: jedną świecką - naukową i filozoficzną - oraz drugą, inicjacyjną, bardziej mistyczną. Obie ścieżki, ostatecznie łączące się w różnych interpretacjach, mają na celu pokazanie, że oba światy są dalekie od niekompatybilności. Intelekt i afekt to dwa światy, które, dalekie od antagonizmu, są ze sobą powiązane i powinny być lepiej zbadane, aby na przykład uczynić naukę i duchowość kompatybilnymi.