Przetrwanie świadomości i przewidywanie życia pozagrobowego w oparciu o aktualną fizykę

Dirk K. F. Meijer PhD: Niniejszy artykuł zwraca szczególną uwagę na połączenie pola uniwersalnej świadomości i naszego osobistego mózgu w odniesieniu do potencjalnego życia pozagrobowego i postuluje toroidalną przestrzeń roboczą horyzontu zdarzeń mózgu, która umożliwia symetryczny 4-wymiarowy (4-D) do 3-wymiarowego (3-D) kwantowego strumienia informacji i holograficznej integracji pamięci osobistej.

Geometria trójwymiarowego mózgu, osadzonego w czterowymiarowym świecie, może wyjaśniać zjawiska funkcjonalnego wiązania mózgu, qualia, intuicji, serendipity, synchroniczności, postrzegania pozazmysłowego i innych dobrze ugruntowanych zjawisk parapsychologicznych. Funkcja mózgu jest konceptualizowana jako kierowana przez Pole Energii Punktu Zerowego (ZPE) (ZPF) - fale pilotażowe, które wspierają świadomość, nawet przy braku aktywności neuronalnej, takiej jak w doświadczeniach bliskich śmierci (NDE). Toroidalna organizacja mózgu wykazuje dynamikę kwaternionową, a tym samym umożliwia otwarcie się na geometrię 4-D, a w konsekwencji na uniwersalną świadomość i ZPF. Ta osobista holograficzna przestrzeń robocza, która jest związana z mózgiem, ale nie jest do niego redukowalna, gromadzi aktywne informacje w „horyzoncie zdarzeń mózgu” jako wewnętrzny i w pełni integralny model jaźni. W momencie śmierci lub przejścia naszego materialnego ciała, ta osobista domena wiedzy mentalnej oddziela się od ciała, ale zostaje zachowana, ponieważ splątana i znacząca informacja kwantowa nigdy nie może zostać zniszczona. W NDE to rozłączenie jest tylko czasowe, ale ujawnia uniwersalną świadomość w całkowicie przejrzysty sposób, ponieważ w tym stanie zachowane jest nieneuronalne przetwarzanie informacji. Zachowanie to następuje poprzez fraktalne częstotliwości półharmoniczne z pola ZPE, które odzwierciedlają splątany osobisty rejestr każdej świadomej istoty. Proponowana koncepcja zaprzecza zatem wstępnemu i obiecującemu materialistycznemu rozwiązaniu problemu umysł-ciało. Zamiast tego uzasadnia pogląd, że mózg może działać jako rodzaj „odbiornika”, filtrując (pod)świadome stany poprzez holograficzny rezonans z uniwersalną świadomością poprzez określone spójne domeny oscylacyjne w ciele. Uznaje się jednak, że nasza samoświadomość może również działać jako filtr tłumiący informacje z tego uniwersalnego pola wiedzy. Ten drugi aspekt „teorii podwójnego filtra” jest najwyraźniej zaburzony w stanach zmodyfikowanej funkcji mózgu, takich jak NDE, głęboka medytacja i stosowanie leków psychomimetycznych, które wystawiają nas na nieznaną kosmiczną perspektywę. Obecność mentalnego, odbierającego pole, rezonansowego obszaru roboczego można nazwać naszym „nadzorującym sobowtórem” (lub „duszą”, nie sugerując doktryny religijnej) i zapewnia ramy interpretacyjne dla szeroko zgłaszanych, ale słabo rozumianych transpersonalnych stanów świadomości. Mogą one nawet sugerować, że śmierć może być postrzegana jako przejście do innego stanu istnienia, ale zdajemy sobie sprawę, że wszyscy z nas już należą do takiej wiecznej domeny w naszym obecnym życiu. Dlatego obecny model może sugerować potencjał przetrwania indywidualnej świadomości, kwalifikując świadome jednostki jako wyznaczone do przetrwania i wieczne istoty.

Survival of Consciousness and the Anticipation of an Afterlife as Based on Current Physics