Korzyści zdrowotne wynikające z wykrywania bioluminescencji

Brian Rose: Bioluminescencja odnosi się do fascynującego zjawiska emisji światła przez organizmy żywe. Natomiast biofotony to wewnętrznie generowane fotony, które są stale uwalniane jako emisje powierzchniowe. Niektóre zaburzenia (takie jak cukrzyca, niedowład połowiczy, protoporfiria lub przeziębienie), a nawet intencja mózgowa/relaksacja (aktywność mózgu/medytacja), wydają się wpływać na ultra-słabą emisję fotonów (UPE), o czym donosi literatura medyczna. Popularność obrazowania bioluminescencyjnego (BLI) gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniej dekady, co było niezwykle pomocne w rozwoju dziedziny biomedycyny, w tym neurologii, onkologii, wirusologii i immunologii, przy użyciu instrumentów możliwych dzięki technologii BLI. Zapotrzebowanie na łatwe w użyciu, niedrogie, szeroko dostępne i przenośne narzędzia do diagnostyki kwasów nukleinowych zostało uwypuklone przez pandemię SARS-CoV-2 (wirusa COVID-19).

Jedną z tanich i skutecznych metod wykrywania wirusów w ślinie jest test bioluminescencji. Spektroskopia ultra-słabej emisji fotonów (UPE) to nieinwazyjna, organiczna technologia, która może pomóc w diagnozowaniu różnych chorób lub stresu / nastroju związanych z reaktywnymi formami tlenu (ROS) lub wolnymi rodnikami. Wykazano, że osoby długotrwale medytujące doświadczają różnych zmian fizjologicznych i biochemicznych, a hipotezą jest, że zmiany te mogą mieć wpływ na aktywność wolnych rodników. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd najnowszych osiągnięć w obrazowaniu bioluminescencyjnym (BLI) i jego potencjalnych zastosowań w wielu sektorach, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzkiego i diagnostycznego wykorzystania bioluminescencji w różnych zastosowaniach. Zalecane są przyszłe badania nad UPE i terapiami alternatywnymi, szczególnie w kontekście technik różokrzyżowych, które obejmują połączenie umysłu i ciała.

Health Benefits of Detecting Bioluminescence