Budzenie pamięci muzycznej seniorów z demencją w domu spokojnej starości

Christopher Eriksson, PhD: W artykule opisano grupowy program muzyczny dla mieszkańców domu spokojnej starości w Ontario w Kanadzie, którego celem było rozbudzenie pamięci muzycznej seniorów z demencją. Program jest zgodny z praktykami muzykoterapii opartej na dowodach naukowych oraz zasadami i celami psychospołecznymi opieki skoncentrowanej na osobie i adlerowskiej terapii grupowej. Zaangażowany quasi-mistyczny artyzm i zalecenia Adlera dla moderatorów i terapeutów są postrzegane jako integralne elementy ożywienia indywidualnego „ja”, które zostało ukryte u osób z demencją. Anegdotyczne dowody z tego badania potwierdzają wcześniejsze ustalenia Olivera Sacksa wraz z najnowszymi badaniami medycznymi, że muzykoterapia powinna być uważana za niezbędny dodatek do innych form terapii w opiece nad pamięcią zarówno w warunkach instytucjonalnych, jak i prywatnych.