Europejska Konwencja AMORC w Barcelonie

W Europejskiej Konwencji AMORC w Barcelonie uczestnicyło 900 osob z różnych krajów.

Przesłanie Konwencji

My, poszukiwacze mądrości i powodzenia na drodze do osobistej realizacji, szukamy w rzeczywistości manifestacji trzeciego punktu trójkąta.

Przybyliśmy tutaj w to miejsce, aby odkryć wspólnie drogę do samego siebie.

Wiele jest dróg prowadzących do tego celu.

Jednak gdzie możemy je znaleźć i jak mamy na nie wstąpić? Każdy z nas ma na to znaleźć własną odpowiedz.

Taki jest naszego poszukiwania cel.

Początek tych dróg zaczyna się w teraźniejszości. Odczuwam i mam świadomość własnego istnienia.

To nie jutro...to nie kiedyś... lecz – „Tutaj i Dziś”.

Jedna z nich nazywa się: "doświadczenie". Polega ona na porzuceniu wrodzonej słabości do szukania u innych odpowiedzi na własne pytania, odejściu od potrzeby rozwiązywania przez innych naszych problemów i od tendencji składania w cudze ręce naszych losów.

Prawda jest bowiem taka, ze potencjalna dla nas odpowiedz, znajduje się tylko w samym sobie. I jedynie wtedy ma ona prawdziwą wartość i własny blask.

Aby każdy z nas spojrzał na nasz świat własnym wzrokiem,

Aby każdy z nas zabłysnął własnym blaskiem,

Praktycznego zrozumienia tej prawdy TU i TERAZ życzymy wszystkim z głębi serca.

Niech się tak stanie.