Wydarzenia 2009 - Śladami pracowni alchemicznych

Ślady pracowni alchemicznych i znajdują się w Collegium Maius UJ i w Muzeum Farmacji w Krakowie. Przy tej okazji przybliżono legendarne postaci (czy na pewno legendarne?) takie jak M Sędziwoja i Mistrza Twardowskiego, którego to pracownia miała znajdować w jaskini skały Rynku Podgórskiego na powierzchni której stoi obecnie Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Józefa.

Mistrz Twardowski

Mistrz Twardowski, wiodący od 2ej połowy XVIII w. życie w podaniach jako polski szlachcic w żupanie i kontuszu, z karabelą u boku, niemal bohater narodowy, istniał naprawdę, był postacią historyczną. Okazał się nią – jak ustalił historyk Roman Bugaj w latach 60. XX wieku – Lorenz Dhur (Duran), urodzony ok. 1515 r. w Norymberdze. Tam studiował medycynę i interesował się naukami tajemnymi. Zgłębiał nauki także w Wittenberdze (gdzie poznał Franciszka Krasińskiego) oraz Padwie (albo w Rzymie).

Śladami Michała Sędziwoja

Michał Sędziwój herbu Ostoja, łac. Sendivogius Polonus, wł. Cosmopolito, fr. Le Cosmopolite; 1566 - 1636, alchemik, filozof, lekarz i dyplomata. Michał Sędziwój urodził się w 2 lutego 1566 r jako Michał Sędzimir w Łukowicy w rodzinie szlacheckiej (nazwisko zmienił na "bardziej rycerskie" za namową genealoga Bartłomieja Paprockiego. Wykształcenie zdobywał w Krakowie, Lipsku, Wiedniu, Altdorfie i Cambridge co potwierdzają stosowne zapisy w dokumentach.