Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis

W 1614 roku różokrzyżowcy porzucili anonimowość, publikując dzieło zatytułowane Fama Fraternitatis. Cztery wieki później, my - przedstawiciele Najwyższej Rady Starożytnego i Mistycznego Zakonu Różo-Krzyża - wzywamy mężczyzn i kobiety dobrej woli, by dołączyli do nas i podjęli działania zmierzające do pogodzenia ludzkości z nią samą, z naturą i z Najwyższą Istotą. Dlatego umieszczamy niniejsze Appellatio pod auspicjami duchowości, humanizmu i ekologii.

Appellatio_Fraternitatis_Rosae_Crucis.pdf
Rozmiar: — 721 KB