Opłaty

Zakon A.M.O.R.C. nie ma i nigdy nie będzie miał charakteru dochodowego. A.M.O.R.C. oprócz swego olbrzymiego, silnego, duchowego wymiaru, ma także swój wymiar fizyczny, którego obsługa wymaga środków finansowych. Z tego względu Zakon zaspokaja swe własne potrzeby, co czyni dzięki opłatom od swych członków. Należy to dobrze zrozumieć, a jeśli masz jakieś wątpliwości, powinieneś powrócić do lektury broszury "Kształtowanie Życia" lub napisać do nas.

Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej A.M.O.R.C.

Wpłaty wpisowego i opłat należy dokonać najlepiej przy pomocy blankietu pocztowego przeznaczonego na wpłaty na rzecz rachunku bankowego. Należy pamiętać, że wielkości te są stosunkowo - w porównaniu z innymi krajami - niskie i dostosowane do polskich warunków. Oto wielkości wpisowego i opłat:

Okres KWOTA KWOTA dla osoby 
stowarzyszonej*
Wpisowe + 3-miesięczny okres kandydacki 50,00+165,00 PLN 25,00+55,00 PLN  
Opłata wstępna razem: 215,00  PLN 80,00 PLN  
Opłata miesięczna 55,00 PLN 18,00 PLN  
Opłata roczna 660,00 PLN 220,00 PLN  
Dodatkowa opłata roczna za list polecony 50,00 PLN n.d.  
Dodatkowa opłata roczna za list zagraniczny 50,00 PLN n.d.  

(*) osoba stowarzyszona - 2-ga osoba (rodzina) mieszkająca pod tym samym adresem.

Konto

Dane potrzebne do poprawnego dokonania wpłaty (wypełnienia blankietu):

Dokładna nazwa rachunku: Fundacja A.M.O.R.C.

Nazwa banku: Bank Pocztowy

Numer rachunku (konta): 89 1320 1856 2937 4377 2000 0001

SWIFT: POCZPLP4