Porównanie dwóch reprezentatywnych mitów o stworzeniu i ich nieświadomego wpływu na ludzką świadomość, przekonania i wartości

Cindy John, MS, i Frank Hutchinson, EdD

W artykule porównano i skontrastowano dwa mity: chrześcijańską metaforę Stworzenia oraz hinduski mit kosmogonii. Badania analizują, w jaki sposób historia Genesis z chrześcijaństwa (część tradycji zachodniej) i mity kosmogoniczne z hinduizmu (część tradycji wschodniej) mogły utrwalić nieświadome wartości i przekonania skutkujące percepcyjnymi ślepymi punktami (scotomas), które mogą ograniczać ewolucję świadomości ludzkości.

Wykorzystując Motywy Archetypów Joya Millsa i Cztery Funkcje Josepha Campbella, ten artykuł pokazuje, że przekonania i wartości nieświadomie ukryte w tych mitach ujawniają poziom świadomości otwarty na wyłaniający się paradygmat jedności całego stworzenia. Taki paradygmat może rozpuścić iluzoryczne granice oddzielenia. Przekonania i wartości kształtują sposób, w jaki jednostki patrzą na świat i stanowią podstawę do interpretowania rzeczywistości oraz decydowania o tym, co jest dla nich społecznie znaczące w ich życiu. Mity utrwalają przestarzałe wartości i przekonania na nieświadomym poziomie, które ograniczają zdolność dostępu do pełnego zakresu wyborów dla poprawy ludzkości oraz związanych z nią systemów i instytucji. W dostrojeniu do Uniwersalnej Jedności, gdzie ludzie wykazują większą tolerancję dla różnic etnicznych, seksualnych i politycznych, zwraca się uwagę na większą samoświadomość, intencję uzdrowienia, powtarzanie nowych zachowań i wskazówki od zaufanych osób.

"Rose+Croix Journal – Vol. 17 73 www.rosecroixjournal.org A Comparison of Two Representative Creation Myths and Their Unconscious Influence on Human Consciousness, Beliefs, and Values"