Kartografie duszy: Wyzwania dla ezoteryki

Lee Irwin, PhD

Niniejszy artykuł oferuje przegląd duszy, najpierw w kategoriach modeli historycznych, określonych przez pięć odrębnych teorii duszy, następnie jako fenomenologiczne ujęcie duszy jako rzeczywistości doświadczalnej, po którym następują badania nad doświadczeniami bliskimi śmierci (NDE). Wreszcie, artykuł oferuje porównanie tradycyjnych historycznych relacji z badaniami NDE, aby wyciągnąć wnioski na temat natury duszy w teorii ezoterycznej widzianej ze współczesnej perspektywy. Tym, co czyni ezoterykę interesującą, nie jest jej historyczność ani fakt, że przeszłe istoty ludzkie miały unikalne, niezwykłe lub niezwyczajne idee lub doświadczenia, ale raczej to, że gnoza widoczna w tych tradycjach reprezentuje fundamentalną ludzką zdolność do transformacji i duchowej iluminacji. Tym, co czyni ezoterykę znaczącą, jest ta zdolność, którą wszyscy mamy do większej świadomości.

"Cartographies of the Soul: Challenges to Esotericism"