Wielka Klepsydra Czasu

Roger Franz, MS

Jedność kosmosu ujawnia się poprzez zrozumienie i doświadczanie wibracji i cykli. Tutaj pokazujemy nowy sposób, aby pomóc mistycznemu poszukiwaczowi rozwinąć i zrozumieć ogromny zakres wibracji, a jednocześnie zrozumieć ich wspólność w prostych terminach, gdy bierze udział w medytacjach. Rozszerzamy fundamenty Kosmicznego Klucza zbudowanego na harmonice, aby dostarczyć zunifikowany środek reprezentacji numerycznej wielu dekad wibracji i cykli w prostym, jednolitym obrazie. W tym nowym spojrzeniu, regiony, które możemy i nie możemy bezpośrednio odczuwać, są jasno wyjaśnione z przykładami. Ten nowy zunifikowany pogląd jest możliwy dzięki zastosowaniu wspólnej miary czasu: sekundy. W tym podejściu konwencjonalna dychotomia w jednostce miary pomiędzy szybkimi wibracjami i wolnymi cyklami jest rozwiązana poprzez proste mierzenie ich wszystkich w tej samej jednostce czasu, dla której używamy znanej nam sekundy. W rezultacie powstaje nowy rodzaj klepsydry, nie zbudowany na sypiącym się piasku, ale na odkryciach najnowszej nauki, które wzmacniają nauki mistycyzmu w sposób jednolity i zrozumiały. Na koniec podany jest prosty, nowy symbol łączący wyniki obu perspektyw naukowych i mistycznych nowej klepsydry, który może być łatwo zapamiętany i stosowany w codziennej myśli.

"The Grand Hourglass of Time: A Unified View of Vibrations"