Decyzyjność

W świecie powszechnej kontestacji autorytetów, na których zwykły śmiertelnik mógłby się oprzeć, pozostaje mu jedyne wyjście: oprzeć się na samym sobie.

W codziennym życiu przeciętnego człowieka, co rusz pojawia się konieczność podejmowania kolejnych decyzji, mniejszych i większych, łatwiejszych i trudniejszych, dobrych i złych. I właśnie te różnorodne decyzje wytyczają ścieżkę naszego życiowego doświadczenia.

Jakie są elementy dobrej decyzji?

Dobrej, czyli takiej, która pozwala na realizację najszlachetniejszych ideałów, a dzięki naszej wrodzonej skłonności i zdolność do dobra, wiodącej nas z pokorą do sukcesu poprzez opanowanie naszego ego, które przez irracjonalny strach, wynikający najczęściej z niewiedzy, może prowadzić do niezdecydowania, czyli trudności w podjęciu decyzji.

Te elementy, inaczej narzędzia, to Trójkąt, złożony z: rozumowania, intuicji i wyobraźni, który daje nam łatwość przejścia do jasnej decyzji lub postanowienia.

Rozumowanie

Rozumowanie jest indukcyjne, oparte na uważnej obserwacji.

Intuicja

To podświadomość inteligencji, czerpiąca z potężnej Kosmicznej Inteligencji, która świadomemu umysłowi zapewnia dostęp do pomysłów.

Wyobraźnia

Jest świadomym, konstruktywnym procesem kreacji psychicznych umysłu, które mogą zaistnieć w świecie zewnętrznym.

Intuicja i wyobraźnia współgrają ze sobą, gdyż moc intuicji może być dźwignią dla wyobraźni, albo może zostać wzmocniona przez właściwe stosowanie siły imaginacji.

Z doświadczenia wiadomo, że intuicja może pojawić jako jasne, niewzruszone i oczywiste wrażenie. Korzystając z niej regularnie i konsekwentnie, możemy przekonać się, że faktycznie nasza wyobraźnia uruchamia się automatycznie, a subtelne, intuicyjne wrażenia docierają do nas w odpowiednim czasie.

Nasza intuicja staje się coraz silniejsza i przesyła kompleksowe wiadomości, wzmocnione przez wyobraźnię.

Pora na Decyzję.

Wola działania człowieka jest całkowicie zależna od decyzji. Najlepiej, gdy decyzja płynnie przechodzi w odpowiadające jej działania, tak, że trudno odróżnić jedno od drugiego. A zatem mówiąc wprost: kiedy już podejmiemy decyzję, nie powinniśmy zwlekać z działaniem.

Pora na Działanie.

Na tym etapie należy działać natychmiast. Bowiem opóźnienie nie tylko może prowadzić do negacji decyzji, ale również powoduje ogólne osłabienie siły woli. A pamiętajmy, że nasze osiągnięcia w życiu są wprost proporcjonalne do naszej woli. Jeśli więc chcemy czegoś dokonać, nasza wola musi być silna.

Gdy robimy coś regularnie i konsekwentnie, wówczas z czasem rodzą się nawyki. A gdy czynność jest powtarzana często, jest to wystarczające dla podświadomości, by uznała nawyk za normę. Podświadomość przewiduje wówczas daną aktywność i czynnie ją wspiera, a nawet uwalnia umysł świadomy od większości wysiłku związanego z realizacją tej aktywności.

A zatem, praktykując sztukę natychmiastowego działania, tworzymy nawyk, który doprowadzi nas do możliwości panowania nad własną wolą, dzięki wsparciu ze strony kosmicznej potęgi, kryjącej się w ludzkiej podświadomości.

Mistrzostwo życia zaczyna się od osiągnięcia panowania nad własną wolą.