Iść z duchem czasu.

„Nie ma nic tak inspirującego, pełnego spokoju, szczęścia, doskonałego zdrowia, radości i zadowolenia, jak rozwój swojej duchowej natury” //H.Spencer Lewis//

To, co nowe oznacza zmiany. W ostatnich latach wiele się zmieniło w formach i sposobie komunikacji między ludźmi. Łatwość przekazu informacji jest na poziomie nigdy dotąd niespotykanym i wątpię, abyśmy kiedykolwiek wrócili do dawnych standardów.

Zakon jako struktura, a przede wszystkim jego członkowie - różokrzyżowcy, nie powinni unikać zmian, ani się ich obawiać. Wręcz przeciwnie, trzeba je akceptować, poznać i wykorzystać w dobrym i słusznym celu. Jednym słowem, musimy iść z duchem czasów!

W naszych strukturach taka zmiana to pojawienie się możliwości pracy, kontaktów i wymiany intelektualnej na profilu AMORC Polska na Facebooku. Mimo zastrzeżeń niektórych konserwatywnych głosów, będzie to jeden ze sposobów przekazu Zakonu.

Ponadto oficjalna strona A.M.O.R.C. została zmieniona na nową, a jej alter ego istnieje na Facebooku. Zapraszamy! Otworzyliśmy również nową stronę Klub Przyjaciół A.M.O.R.C., która pozwala osobom nienależącym do Zakonu komunikować się i dyskutować z członkami na różnorodne tematy. Oficjalna strona A.M.O.R.C. przechodzi w tym momencie zmiany techniczne, które pozwolą na łatwiejsze publikowanie artykułów i informacji.

O konieczność przeprowadzenia takiej zmiany poinformował nas jeden z naszych Braci. Dziękujemy serdecznie za wszelkie uwagi i głosy, ponieważ dzięki temu, dzięki Wam, możemy udoskonalać naszą stronę i nasze działanie.

Po kilku tygodniach problemów technicznych, nasza poczta mailowa została przywrócona.

Kolejną dobrą, a nawet świetną, wiadomością jest fakt, że nowi, młodzi członkowie pokazali swoje osobiste zaangażowanie w życie Zakonu, podejmując się zorganizowania uroczystości Nowego Roku Różokrzyżowego w Krakowie.

Gratulujemy odwagi i hartu ducha. Serdecznie dziękujemy. Właśnie tacy ludzie ugruntowują w nas pewność, że Zakon nie zginie, że rozwinie się i rozkwitnie.

Zachęcamy innych, by poszli w ich ślady. Potrzebujemy wsparcia w różnych dziedzinach. Pamiętajmy, że Zakon A.M.O.R.C. istnieje na terenie Polski tylko dzięki swym członkom. To wasza siła, zaangażowania i altruistyczna zdolność poświęcania własnego czasu dla innych, pozwala nam działać od tak wielu lat.

Lumosis F. R. C.