Kształtowanie osobowości

Powróćmy w tym miejscu do roli osobistego Notatnika studyjnego w procesie rozwoju osobistego.

Oto kilka aspektów tej roli:

  • Powierzane na jego strony danego zagadnienia i próba odpowiedzi na nie, jest elementem ustawicznego samokształcenia.
  • Fakt formowania danego tematu na piśmie zmusza do jego sprecyzowania.
  • Umiejętność ta jest to bardzo przydatna przy procesie medytacji.
  • Powracanie w czasie do nierozwiązanych w przeszłości zagadnień jest wskaźnikiem etapów drogi własnej ewolucji, obrazem kształtowania się krok po kroku własnej osobowości.
  • Tematem przemyśleń są zarówno otrzymywane dane [nauki, opinie, informacje…] jak i próba odpowiedzi na osobiste lub bardziej ogólne tematy, zacytujmy chociażby „Czy istnieje muzyka sfer?”.

Dlatego proponowanym tematem do medytacji jest w tym miesiącu pytanie: „Co ja mam na ten temat do powiedzenia?".