Listopad

Listopad to miesiąc zadumy. Nad tym, co przemija, nad tymi, co odeszli.

W tym kontekście interesującym może być przypomnienie artykułu z Kodeksu życia Różokrzyżowca:

"Wieczorem, zanim zaśniesz, sporządź bilans kończącego się dnia i zobacz, w czym był on twórczy, w czym nie. Rozważ w swej duszy i sumieniu to, co myślałeś, powiedziałeś i zrobiłeś w ciągu całego dnia. Wyciągnij z tego pożyteczną dla twej duchowej ewolucji naukę i podejmij dobre postanowienia. Po czym wyślij swe pozytywne myśli ku całej ludzkości, a następnie, zanim zaśniesz powierz swą duszę Bogu."

Wpisani w rytm dnia i nocy, jesteśmy poddani wszystkim tego konsekwencjom. Dotyczy to zarówno naszego bytu fizycznego jak duchowego. Zachowanie właściwych proporcji między rytmem dziennym i nocnym jest bardzo ważne dla utrzymania dobrego zdrowia i samopoczucia. Zrównoważony pod względem wysiłku tryb życia, z położeniem nacisku na pierwsze godzinny poranne, gdy jesteśmy wypoczęci po dobrze przespanej nocy i wyciszenie przed wieczorem pozwala na zachowanie danych nam rezerw dla dalszego funkcjonowania.

Warto mieć to na uwadze podczas wieczornego bilansu dnia, gdy ważymy to, co udało nam się dokonać, na ile postąpiliśmy do przodu w swojej ewolucji, jaki jest nasz najbliższy krok na tej ścieżce. I jakie potrzebujemy stworzyć po temu warunki. Na koniec przed zaśnięciem, warto pamiętać o chwili skupienia nad mobilizacją we śnie regenerujących nasze zdrowie sił.