Równowaga i spokój.

Poznanie mechanizmu i sposobu kontroli wewnętrznych sil energetycznych pozwala na zachowanie ich w równowadze, na korzystanie z ich potencjału lub na oddziaływanie w momentach kryzysowych.

Na drodze Głębokiego Spokoju i poznania samego siebie, nieodzownym staje się poznanie mechanizmu oddziaływania wewnętrznych sil energetycznych. Wzniecane świadomie lub nieświadomie przez bodźce mentalne lub emocjonalne wpływają one na nasze życie w sposób kontrolowany lub nie, powodując między innymi nasze reakcje lub czyny nie zawsze zgodne z naszą wolą i świadomością. Poznanie ich mechanizmu i sposobu jej kontroli pozwala na zachowanie ich w równowadze, na korzystanie z ich potencjału lub na oddziaływanie w momentach kryzysowych. 

Szybko zdajemy sobie sprawę, że emocje przeciwstawne jak miłość i nienawiść lub dobro i zło, etc. należą do tej samej niezwykłej siły, z której czerpią energię potrzebną im do samoistnienia. Energia ta jest pasywna jak morze a naturalnie pozostaje w spoczynku dopóki nie wzbierze się wiatr prowokując na nim fale lub niekontrolowany sztorm.

 

Zagadnienie:

 

Jak ustosunkować się do faktu, że chęć poszukiwania pozytywnych i intensywnych uczuć lub przesiąkniętych miłością przeżyć albo stanów emocjonalnych dla dobra własnego lub pozornie dla innych, powoduje nieuchronnie dynamiczne wyprowadzenie z równowagi tychże naturalnych neutralnych sił.

 

Czy też, że te wzburzone siły, dynamicznie poszukując powrotu do pierwotnego stanu spokoju, powodują w nas odruchowo i bez naszej kontroli, powstanie nieokrzesanych emocjonalnych fal na przemian dodatnich i ujemnych, prowokując w nas wręcz przeciwne (do pierworodnych zamiarów), krótkie niepohamowane i niekontrolowane wybuchy niepożądanej złości, agresywności, nienawiści lub zła?

 

„Poznaj samego siebie” - taka jest nasza dewiza.

 

Lumosis FRC