Wspólnota

Wieloletnie obserwacje zachowań różokrzyżowców utwierdzają mnie w przeświadczeniu, że A.M.O.R.C. jest szczególną zbiorowością ludzi, których łączy trwała więź duchowa.

Zbiorowością, w której dla każdego jej członka suma jego więzi „wewnętrznych” przewyższa sumę więzi „zewnętrznych”. Zbiorowość, którą scala przede wszystkim możliwość rozwoju - poprzez pracę nad samym sobą - a nie gotowe rozwiązania i przepisy na życie.

Czyli ogólnie można powiedzieć, że jest to zespół, w którym poszczególne funkcje niosą ze sobą odrębne zadania. Dzięki pozornie – dla porządku - hierarchicznej strukturze, każdy członek pełni kolejno różne role.

Naszym polem działania jest Pronaos, gdzie poszczególne funkcje dają każdemu członkowi możliwość wydobycia z siebie, nie zawsze odkrytych cech własnej osobowości. Osoby o przywódczych skłonnościach będą pełniły role, które nadają kształt danej strukturze, mediatorzy zapewnią harmonijną atmosferę spotkania, a praktycy sprawią, że zadania będą właściwie zrealizowane.

O ile poszczególne zadania są określone, to czas ich realizacji jest kadencyjny, co pozwala na zmianę ról. Przywódca zmienia się w mediatora, praktyk w przywódcę i tak dalej. Dodatkowo, triadyczny cykl studyjny wymusza stały ruch, a jak wiemy, ruch to życie.

W pełnym obiegu trzech cykli, czyli przez około sześć lat, różokrzyżowiec i członek struktury terenowej A.M.O.R.C. ma okazję wzbogacić swoją osobowość, a co za tym idzie, może dokonać znacznego postępu na drodze indywidualnego rozwoju. Staje się świadomy swej roli we wspólnocie, tego, jak ważny dla innych jest każdy jego krok, każde jego działanie.

Administrator A.M.O.R.C. Polska