Znaczenie żywiołu ognia

Powrócimy dzisiaj do tematu roli żywiołów w życiu człowieka: po powietrzu [oddychanie] i wodzie, przyszła kolej na ogień.

Mówiąc „ogień”, chodzi o ogień szczególny, ogień wewnętrzny, który jest motorem wszelkiego powodzenia. O ile poprzednie dwa żywioły przejawiają się w płaszczyźnie materialnej, to ogień należy głównie do sfery ducha. Jest wprowadzaniem w czyn idei [myśli, pomysłu] zrodzonej w duchu i ukierunkowanej na drugiego człowieka. Zaś idea zawiera z sobie określenie zamierzonego działania oraz jego

Pamiętajmy, że podstawą działania jest ustalenie jego celu. Cel natomiast rodzi się z marzenia. Realizacja wymaga energii, a ta wywodzi się z ognia wewnętrznego. On wyzwala w człowieku siłę twórczą, która pomaga kroczyć ścieżką do coraz pełniejszego poznanie siebie.

Dążenie do realizacji marzenia uruchamia szereg procesów myślowych, prowadzących do poznania siebie. Umożliwia rozpoznanie własnych możliwości: zdolności, zamiłowań i cech charakteru, takich jak choćby wytrwałość. Cele bywają większe i mniejsze, bliższe i dalsze. Realizacja mniejszych celów przybliża realizację coraz większych zadań, ale często te większe składają się z kolejnych pośrednich. A rozplanowanie poszczególnych zadań, ustalenie kolejnych etapów i konsekwentne działanie, a przede wszystkim określenie ram czasowych, skutkuje osiąganiem coraz większych sukcesów. Zaś sukcesy duchowe przekładają się na sukcesy materialne.

Poznanie swojego życiowego cel oznacza, że mamy jego wizję i dążymy do jego realizacji poprzez konsekwentne działanie. Jednym z narzędzi ułatwiającym uświadomienie sobie, dokąd zmierzamy jest nasz Dziennik studyjny. Sformułowanie pisemne pozwala skoncentrować się na odkrywaniu samego siebie, pomaga odkryć, w czym jesteś dobry i co cię uszczęśliwia, umożliwia odnalezienie swoich pasji i tego, co ciebie naprawdę porusza. A zapis nadaje temu aspekt realnego bytu.Owocem będzie rozwiniecie skrzydeł tak w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

Pamiętaj, że spełnienie w działaniu daje radość i poczucie właściwej realizaji swego życiowego powołania.

Podsumowując: Trzeba mieć marzenia. Co więcej, należy uczynić z nich wizję i działać, bo to prosta droga do spełnienia, radości życia i zadowolenia.

Niech wewnętrzny ogień płonie coraz większym płomieniem!

Z serdecznym życzeniem Głębokiego Spokoju