Znaczenie żywiołu ziemi

„Ziemia uczy nas więcej o nas samych niż można wyczytać z książek. Dlatego, że stawia opór, nie poddaje się. Człowiek zmagając się z przeszkodą obnaża swoje ja i poznaje siebie. Tylko duch, jeśli tchnie na glinę, może stworzyć człowieka.” - Antoine De Saint-Exupery

Żywioł Ziemi rządzi sprawami materialnymi, wzrostem, śmiercią, obfitością i płodnością. Kolorami Ziemi są zieleń i brąz. Ogólnie uważa się, że ma ona charakter żeński (wspólny aspekt rodzenia, dawania życia). W dawnych wierzeniach Ziemia uważana była za Wielką Boginię Matkę. Wiara ta przetrwała do dziś w postaci powszechnie znanego zwrotu Matka Natura i w wiejskim określeniu (coraz rzadziej stosowanym) kobiety ciężarnej jako "Matki Ziemi". Ostatnio wśród naukowców rozważany jest pogląd, że planeta Ziemia jest żyjącym organizmem, któremu - co ciekawe - nadano nazwę Gaja, w ślad za grecką boginią Ziemi.

Przejście szkoły zwanej życiem i zgromadzenie potrzebnych doświadczeń:

  • doskonalenie umysł poprzez podtrzymywanie i rozwijanie pięknych, twórczych myśli;
  • postrzeganie wszelkich trudności jako lekcji życia i traktowanie ich jako pierwszego kroku do osobistego rozwoju i duchowego postępu.

Wcześniej mówiliśmy o potrzebie marzenia. Do tego właśnie służy kontrola myśli - będących elementem twórczym - poprzez koncentrację na tym, czego pragniesz.

Umiejętność skupienia uwagi, na początek przez kilka minut, na jednym obiekcie: płomieniu świecy lub pąku róży, sprawi, że wyrzucisz z umysłu zmartwienia, troski i osiągniesz Głęboki Spokój. W ciszy rodzi się radość życia z każdego momentu – nauczmy się go doceniać!

Aby niepożądane myśli nie zakłócały tego spokoju, należy skorzystać z różokrzyżowej metody, którą można nazwać: „różnicowaniem [równoważeniem] potencjału negatywnego”, polegającej na zastępowaniu negatywnego aspektu przez jego pozytywny odpowiednik. Na przykład, padający uporczywie deszcz może być postrzegany jako użyźniające źródło wody, sprzyjające wzrostowi roślin. Długa, męcząca podróż może stać się doskonałą okazją do przeczytania zaległej książki. A uporczywą myśl o trudnym sąsiedztwie, łatwo wyprze wyobrażenie spodziewanego miłego wydarzenia.

Refleksje nad zasadnością proponowanej metody panowania nad umysłem i gonitwą myśli, powierz stronom swego Dziennika studyjnego.

Z serdecznym życzeniem Głębokiego Spokoju.